Nước Mắm Bà Quanh – giữ gìn hương vị truyền thống trong từng giọt nước mắm

Nước Mắm Bà Quanh – giữ gìn hương vị truyền thống trong từng giọt nước mắm

Hiện nay, thương hiệu Nước mắm Bà Quanh đã cho ra mắt bốn dòng sản phẩm chủ lực gồm NƯỚC MẮM BÀ QUANH 1000 ml 20 ĐỘ ĐẠM, NƯỚC MẮM BÀ QUANH 500 ML 30 ĐỘ ĐẠM, NƯỚC MẮM BÀ QUANH 500 ml 30 ĐỘ ĐẠM và NƯỚC MẮM CỐT BÀ QUANH 60 ml. Sản phẩm NƯỚC MẮM BÀ QUANH 1000 ml 20 ĐỘ ĐẠM...